Het eerste contact tussen u en Croese Communicatie verloopt via Marco Croese. In overleg met u wordt onderzocht welke specifieke praktijksituatie aanwezig is, wat uw trainingbehoefte is, welk budget u heeft en welke trainer hiervoor in aanmerking kan komen.

De desbetreffende trainer wordt aan u voorgesteld en na wederzijdse accordering zal de trainer het contact met u overnemen en het traject voor zijn of haar rekening nemen. Dit kan zowel een training- als coachingtraject zijn. En natuurlijk houdt Marco Croese contact met u over de voortgang en geleverde kwaliteit van het traject.